hkdoll玩偶在线无码国产

hkdoll玩偶在线无码国产

脾中寒者,心内饥,阅下条言此详申荣卫中焦之证也。劳动则扰乎阳,故热甚,则口开,口开则前板齿燥也。

脉偏盛者,偏绝也。此治已成肺痈,轻而不死者之法也。

假令发热,则属风,便为历节也。三部者,寸为上部,关为中部,尺为下部也。

<目录>卷二\伤寒论注正误存疑全篇假令脉来微去大,故名反,病在里也;「脉来大去小」〔脉来头小本大〕,故名覆,病在表也。头痛恶风,是其经之候也;溺时快然,是其府之征也。

正风者,从八方应时而来,相生和缓之主气也;邪风者,从其冲后而来,相□冲烈之客气也。 血气入藏之「血」字,当是「厥」字,始与卒厥相合,必传写之□也。

今按之如索不来,曲如蛇行而去,夫索曲蛇行,去而不来,非皆肝藏之死脉乎!周扬俊曰:按之如索,则弦紧俱见,脉有来去,乃阴阳往复之理。脉濡而弱,弱反在关,濡反在巅,微反在上,涩反在下。

Leave a Reply