No4853御姐果儿Victoria三亚旅拍沙滩场景白色内衣秀凹凸身材诱惑写真40P果儿秀人网

No4853御姐果儿Victoria三亚旅拍沙滩场景白色内衣秀凹凸身材诱惑写真40P果儿秀人网

七日后肿退倒靥,皆此之变,遇此须分虚实预防之。其粒颗可以咀嚼之,又吹去细末,然后煎之,取其清汁也。

下焦隔绝,故尺脉不至。涎收口内者,毒入里不治。

必须热已退尽,方可食之,不然终成癖积。凡鼓胀由于停积及湿热有余者,宜用之,挟虚者禁之。

其水结胸者,用小半夏加茯苓汤小柴胡去枣加牡蛎主之,又有血结胸证,手不可近,漱水不欲咽,喜忘如狂,大便黑,小便利,宜犀角地黄汤。但果系实火,必大便闭结,气壮声洪,且喜多饮冷茶水。

用金星礞石,火,研细,入生薄荷汁内,加白蜜调和,温水冲服,其药自裹痰,从大便出,屡验。若曰风冷,必须外得。

葫芦丹∶先从脐下起。初病以集圣丸为主,其有五脏兼证,从权加减。

Leave a Reply