No4352模特鱼子酱Fish家居女友主题私房半脱露牛仔内衣完美诱惑写真77P鱼子酱秀人网

No4352模特鱼子酱Fish家居女友主题私房半脱露牛仔内衣完美诱惑写真77P鱼子酱秀人网

 宜解肌清热泻火为主。予于此证,无论夜间、午后发烧热,或面赤,或唇赤,脉空,饮滚,无神,即以白通汤治之,屡治屡效。

欲得其道,必明其正。设或有虚损病出,多半从母乳上来,审其阴阳之盈缩治之。

明是中宫转输精气机关失职,精气不输于肺,则肺痿生;精气不输于脉,则心痿生;精气不输于肉,则脾痿生;精气不输于脉,则心痿生;精气不输于肉,则脾痿生;精气不输于筋,则肝痿生;精气不输于骨,则肾痿生。久病虚极之人,忽见口张气出。

腹中上下左右有动气者,不可下。不过外邪之感,有传经之分,七情之伤,无经腑之变。

所以古人治病,有七日来复之说,或三十剂、五十剂,甚至七八十剂,始收全功者矣。业斯道者,逢此等证候,务须细心斟酌阴阳实据,庶不致屈杀人命。

[眉批]知非氏曰:治疮亦贵理法明晰。先生独得仲[1]即原本作"郎",据文义改。

Leave a Reply