fc2系列番号

fc2系列番号

皆感恐既身及之,何敢不從心出乎?行,凡人之得害如此矣。

愚生知天下已太平矣,德君聽用之,已延命矣。今以戒真人,子宜思吾言,而常慎之矣。

 今日行之,比若與天語,十十五五,無有脫者。可駭哉,可駭哉。

夫天以要真道生物,乃下及六畜禽獸。子自若言不口口,行,更開兩耳聽,勿失銖分也。

天毒惡之,故使子反覆問之。故下古皆應霸命,死生無時也。

守此得其意者,道已畢矣竟矣。吾含此學久矣,無可與語者,故不得以時傳之。

Leave a Reply