av福利网站搜索引擎

av福利网站搜索引擎

《施氏续易简方》丁附汤,注云∶“急切,无丁香亦得”。但无故服用,必有损真之害。

”又云∶“亦能平胃火之浮游。与天门冬形相类,而用相仿,故名野天门冬,但天门冬治肺热,此治肺寒为别也。

 第二卷·形体用药及专科用药\儿科、附驱虫药第二卷·形体用药及专科用药\儿科、附驱虫药内容:味甘,性温,无毒,入肝、脾、肾三经。 《施氏续易简方》丁附汤,注云∶“急切,无丁香亦得”。

内容:味辛,性热,无毒。麦门冬与天门冬,功用相当,寒性稍减,虚寒泄泻,仍宜忌之。

身热皮中如火烧,咸能降火也。内服润人心肺,能于益风,头目眩晕酌投,痢疾亦可试治。

保肺止咳,驱邪定惊。内容:味辛,性温,无毒。

Leave a Reply