Vol337女神杨晨晨白色精致蕾丝内衣写真20P杨晨晨爱蜜社

Vol337女神杨晨晨白色精致蕾丝内衣写真20P杨晨晨爱蜜社

谨之慎之,毋怠毋忽。 经曰∶其脉浮而数,能食,不大便,此为实,名曰阳结也,宜大柴胡汤。

《金匮要略》曰∶短气不足以息者,实。治温暑大抵不宜发汗,过时而发不在表也。

 其或恶寒蜷卧,烦躁下利,不知人,皆为恶候,故曰逆也。少阴证似太阳者,汗之。

湿土司天,加苍术一钱半;天久淫雨,亦加。叉手冒心,因汗多而血虚也。

津液为热所耗,故令渴也。咳喘者,加杏仁。

伤风头痛,常自汗出而呕,若汗之,必发。治法必先分水、气,虽有余邪,亦先治悸,免使水气散走而成他证也。

Leave a Reply